RSS Sprostredkovateľské provízie Sprostredkovateľské provízie Sprostredkovateľské provízie Sprostredkovateľské provízie Sprostredkovateľské provízie

Current offer of our real estate office can be found on the portal AReality.sk. The service Moja Realitka is brought to you by AReality.sk - the largest offer of real estate properties in Slovakia.

Sprostredkovateľské provízie

 

Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti:

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 25.000 EUR

10 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

 

 

od 25.000 do 49.999 EUR

8 %  z kúpnej ceny (minimálne 3.000 EUR)

 

 

od 50.000 do 99.999  EUR

6 % z kúpnej ceny (minimálne 4.000 EUR)

 

 

od 100.000 EUR

4 % z kúpnej ceny (minimálne 5.000 EUR)

 

V individuálnych prípadoch môže byť provízia stanovená dohodou na základe náročnosti poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám.

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

 

Provízia za sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI:

VÝŠKA PROVÍZIE:

do 49.999 EUR

10 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)

 

 

od 50.000 EUR

5 %  z kúpnej ceny (minimálne 5.000 EUR)